Kategorizace přístupnosti


Objekt přístupný

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.


Doplňující piktogramy


GObtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

HObtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

BBezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.

ABezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

JSchody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

KTočité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

MVýtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

IPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

CLižiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.

LÚzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

OPřístupná toaleta - WC I.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

PČástečně přístupná toaleta - WC II.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

NObtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.