close

FObjekty přístupné

DObjekty částečně přístupné

EObjekty obtížně přístupné nebo nepřístupnéAKultura

CÚřady

BSlužby

ISociální služby

DZdravotnictví

KBankomaty

ESport

FRestaurační zařízení

GVzdělávání

JZeleň

HVeřejná WC

MDopravní stavby

LVyhrazená stání ZTP

close_partneri
Informace o přístupnosti objektů zdravotnických služeb byly získány za podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu K lékaři bez bariér a jejich zdrojem jsou webové stránky www.presbariery.cz
Informace o přístupnosti vybraných kulturních objektů byly získány za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Mapování bezbariérovosti kulturních objektů a jejich zdrojem jsou webové stránky www.presbariery.cz